top of page

Загальні положення призначення та нарахування пенсії за віком


⚠️ Загальні положення призначення та нарахування пенсії за віком у солідарній системі.


Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року. Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу у ст..26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».


☝️ Призначення (перерахунок) пенсії здійснюється за зверненням особи (шляхом подання заяви) або автоматично (без звернення особи). Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.


Пенсія за віком, що призначається автоматично (без звернення особи), - з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, крім випадків відсутності в системі персоніфікованого обліку відомостей про страховий стаж застрахованої особи, необхідний для призначення пенсії за віком при досягненні пенсійного віку. У разі якщо документи про страховий стаж не подані протягом трьох місяців з дня досягнення застрахованою особою пенсійного віку, вважається, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку. Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.


⚠️Виплата пенсії за минулий час ⬇️:

1️⃣. Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

2️⃣. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків.

У разі якщо особа, якій пенсія за віком призначається автоматично (без звернення особи), протягом трьох місяців не повідомила територіальний орган Пенсійного фонду, у тому числі через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду, про обраний нею спосіб виплати пенсії вважається, що особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.


⚠️Виплата пенсії припиняється за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:

1️⃣. якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

2️⃣. на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

3️⃣. у разі смерті пенсіонера;

4️⃣. у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

5️⃣. в інших випадках, передбачених законом.

⏱️ Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.


⚠️ Поновлення⬇️

Відповідно до статті 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд її виплата припиняється.


🟡 Щоб поновити пенсійну виплату, необхідно особисто звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою та пред’явити документ, що посвідчує особу.

🟡 Разом з тим громадяни, які тимчасово проживають за кордоном та отримали там тимчасовий захист або статус біженця, мають можливість надіслати заяву про поновлення виплати пенсії (форма заяви наведена у додатку 1 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 ) із необхідними документами поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України (перелік адрес сервісних центрів Головних управлінь Пенсійного фонду України).


☝️ Порядок такого поновлення пенсій затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20 квітня 2023 року

№ 21-1.


🟡 До заяви про поновлення пенсії додаються копії паспорту, документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та про реєстрацію місяця тимчасового проживання / перебування особи за кордоном (з перекладом), обов’язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

🟡 Копії зазначених документів мають бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

🟡 Отримати поновлену пенсію можна на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку або за кордоном поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ “Укрпошта“ заяву в паперовій або електронній формі (форма заяви наведена у додатку 1 до Порядку реалізації експериментального проекту щодо виплати міжнародним поштовим переказом АТ “Укрпошта” пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2023

№ 842 ).

🟡 Окрім цього, якщо з країною тимчасового перебування укладено договір (угоду) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії до цієї країни, звернувшись, до установи соціального страхування тієї країни, де ви перебуваєте.


Потрібна допомога❓

Звертайтесь до Міжнародного бюро правової допомоги :

☎️ +436643483748

📧 ib.legalassistance@gmail.com

🌍www.iblegalassistance.com

▶️ https://t.me/Buro_fur_Rechtshilfe

34 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page